Oblasti Rada

Prioritetno djelovanje advokatskog ureda je izrada inicijalnih podnesaka, zastupanja , izrada žalbi i pravnih mišljenja, te savjetovanja i drugi vidovi angažmana u slijedećim pravnim oblastima:

Građansko pravo

 • Vlasničko – pravni i drugi stvarno pravni odnosi
 • Zemljišnoknjižno pravo
 • Stvarno-pravna sredstva osiguranja (hipoteka i drugo)
 • Bračni i porodično – pravni odnosi
 • Zaštita prava intelektualnog vlasništva
 • Nasljedno – pravni odnosi

Radno pravo

 • Zaštita prava u vezi sa radnim odnosom
 • Prava iz radnog odnosa
 • Ugovori

Obligaciono pravo

 • Ugovori
 • Osiguranja
 • Obligacionopravna sredstva osiguranja (zaloga, jamstvo i drugo)
 • Naknada štete

Privredno/Poslovno pravo

 • Statusna pitanja i registracija domaćih i stranih privrednih subjekata i njihovih predstavništava
 • Strana ulaganja
 • Koncesije
 • Ugovori privrednog prava
 • Konsalting

Upravno pravo

 • Imovinsko – pravni odnosi (građevinsko zemljište, eksproprijacija, uzurpacije i povrat izuzetih nekretnina)
 • Prostorno planiranje, građenje, legalizacija, stambeni odnosi i katastar (urbanističke saglasnosti, građevinske i upotrebne dozvole, upisi i promjene u javnim registrima)
 • Porezi i carine
 • Statusna prava, državljanstvo i azil
 • Registracija domaćih i stranih nevladinih organizacija i njihovih predstavništava (udruženja, fondacije i slično)
 • Penzijsko – invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i socijalna zaštita

Krivično pravo – Međunarodno privatno pravo

 • Određivanje mjerodavnog prava
 • Prava stranaca
 • Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka
 • Međunarodne trgovinske arbitraže

Konsalting

 • Internacionalni poslovni kontakti
 • Savjetovanje, podrška i zastupanje u postupcima i sporovima pred sudovima i drugim nadležnim institucijama
 • Savjetovanje pri odabiru poslovnih i stručnih saradnika
 • Posredovanje u pronalasku partnera za kooperaciju, kupoprodaju, ulaganja, spajanje preduzeća, proizvodnju, istraživanje i razvoj